Giới từ With – Chuyên mục những giới từ thông dụng trong Tiếng Anh

Giới từ thông dụng trong Tiếng Anh

Giới từ (trong Tiếng Anh là: preposition) là từ chỉ sự liên quan giữa các từ trong một cụm từ, hoặc giữa các thành phần trong câu. Một giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những sự vật, sự việc được đề cập trong câu ấy.

Trong chuyên mục Giới từ thông dụng trong Tiếng Anh hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách dùng và một số cụm từ có sử dụng giới từ WITH nhé

Giới từ With - Chuyên mục những giới từ thông dụng trong Tiếng Anh

1. Cách sử dụng của giới từ With trong Tiếng Anh

With là giới từ thông dụng trong Tiếng Anh, chúng ta thường dịch sang Tiếng Việt với nghĩa là “với”.

WITH thường hay được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Diễn tả  sự bên cạnh, sự hiện diện của ai đó hoặc cái gì đó: in the company or presence of somebody/something

Ví dụ: Hue lives with her father- Huệ sống với bố của cô ấy

  • Diễn tả mối quan hệ có hoặc mang theo: having or carrying something

Ví dụ: A man with (= who has) blue hair is Mr.Hoan –  Người đàn ông có mái tóc xanh kia là anh Hoàn

  • Diễn tả quan hệ chứa đựng: including

Ví dụ: The meal with wine came to $20 each – Xuất ăn có chứa rượu thì giá 20$ mỗi xuất

(Nguồn: Oxford Learner’s Dictionaries)

2. Các cụm từ Tiếng Anh thông dụng đi với giới từ With

Tiếng Anh Tiếng Việt
Busy with st (adj) Bận với cái gì
Careless with (adj)  Bất cẩn với
Begin with (v)  Bắt đầu bằng
Cluttered with (adj)  Bừa bãi với
Annoyed with (adj)  Bực mình với
Bored with (adj)  Chán nản với
Share st with sb in st (v) Chia sẻ cái gì với ai
Part with (v)  Chia tay ai (để từ biệt)
Impressed with/by (adj)  Có ấn tượng /xúc động với
Crowded with (adj)  Đầy, đông đúc
Agree with sb  Đồng ý với ai
Blessed with (adj)  Được ban cho
Disgusted with (adj)  Ghê tởm cái gì
Deal with (v)  Giải quyết (vấn đề), giao thiệp (với ai)
Angry with sb (v)  Giận dỗi ai
Content with st (adj)  Hài lòng với cái gì
Combine with (v)  Kết hợp với
Patient with st (adj)  Kiên trì với cái gì
Fill with (v)  Làm đầy, lắp đầy
Associated with (adj)  Liên kết với
Come down with something (v)  Mắc bệnh gì
Popular with (adj)  Phổ biến quen thuộc
Coordinated with (adj)  Phối hợp với
Consistent with st (adj)  Phù hợp với cái gì
Acquainted with (adj)  Quen với
Familiar (to/with) st (adj)  Quen với cái gì
Shake with (v)  Run lên vì (sợ)
Keep pace with (v)  Sánh kịp, đuổi kịp
Disappointed with (adj)  Thất vọng với
Sympathize with (v)  Thông cảm với (ai)

Xem thêm: 22 cụm từ Tiếng Anh với Look – Học Tiếng Anh hàng ngày

3. Một số ví dụ với giới từ With

Tiếng Anh Tiếng Việt
Are you acquainted with your classmates? Bạn đã quen với bạn bè cùng lớp chưa?
Don’t be careless with your ATM card Đừng bất cẩn với thẻ ATM của bạn.
I am disgusted with this dirty place. Tôi thấy ghê tởm nơi bẩn thỉu này.
I simply do not agree with you! Tôi chỉ đơn giản là không đồng ý với bạn!
I was impressed with how well organized the whole event was. Tôi rất ấn tượng với việc toàn bộ sự kiện đã được tổ chức tốt như thế nào.
sympathize with you about what you are going through. Tôi thông cảm với bạn về những gì bạn đang trải qua.
In the spring this place is crowded with skiers. Vào mùa xuân nơi này có đông người trượt tuyết.
Let’s have dinner begin with a delicious mixed salad. Hãy ăn tối bắt đầu với một món salad trộn hấp dẫn.
My nephew came down with the flu. Cháu trai tôi bị cảm cúm.
Please don’t be angry with me. It wasn’t my fault. Xin đừng giận tôi. Đó không phải là lỗi của tôi.
She did not want to part with her friend. Cô ấy không muốn chia tay với người bạn của mình.
The floor was cluttered with dirty clothes Sàn nhà bừa bãi với quần áo bẩn.
The testimony was consistent with the known facts. Lời khai khớp với các sự việc đã được biết.
They seem to be bored with school. Họ có vẻ chán trường học.
Tom runs very fast and I couldn’t keep pace with him. Tom chạy rất nhanh và tôi không thể đuổi kịp anh ta.
You are blessed with many talents Bạn được trời phú rất nhiều tài năng.

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về giới từ WITH, mong sẽ mang đến cho bạn đọc những bài học bổ ích và lý thú. Các bài học sẽ được cập nhật hàng ngày, các bạn nhớ theo dõi nhé!

Chúc các bạn học tốt!!!

Tham dự ngay khóa NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ để được biết thêm những cấu trúc, quy tắc tiếng anh thông dụng nhé.
Link đăng kí: https://bit.ly/2E8KE9I