Giao tiếp tiếng Anh công sở – Tập 59: Xin nghỉ phép

Trường hợp muốn xin nghỉ phép nhưng không biết nói với sếp như thế nào thì bài học hôm nay là dành cho bạn. Sau đây là bài học Enmota tổng hợp những câu nói thường dùng trong tình huống bạn muốn xin nghỉ phép.

Tập 59: Xin nghỉ phép

1/ I need tomorrow off.
 
Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.
 
2/ He has a day off today.
 
Hôm nay anh ấy nghỉ làm.
 
3/ I need a sick leave for two days.
 
Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày.
 
4/ I want to take a day off to see a doctor.
 
Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ.
 
5/ I’m afraid I’m going to have to pull a sick today.
 
Tôi e rằng tôi sẽ xin nghỉ bệnh hôm nay.
 
6/ I got an afternoon off and went to the ball game.
 
Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi xem trận bóng.
 
7/ Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday?
 
Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không?
 
8/ It’s not likely. There’s a lot of work to do
 
Chắc là không được. Còn rất nhiều việc phải làm.
 
9/ It’s worth considering.
 
Để tôi xem xét lại.
 
10/ I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor.
 
Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé.

 

>> Xem thêm Giao tiếp tiếng Anh công sở – Tập 58: Tăng ca