Giao tiếp tiếng Anh công sở – Tập 58: Tăng ca

Trong công việc sẽ có những ngày bạn phải tăng ca, làm thêm giờ. Hôm nay Enmota sẽ chỉ bạn những câu nói thường dùng trong tình huống này, để bạn có thể than thở với bạn bè mình khi phải làm thêm giờ. Chúng ta cùng bắt đầu nào!!!

Tập 58: Tăng ca

1/ Sorry, I have to work overtime.
 
Xin lỗi tôi phải làm tăng ca.
 
2/ Are you available to work during the weekend?
 
Anh có sẵn sàng làm việc cuối tuần không?
 
3/ I stayed up all night working.
 
Tôi thức suốt đêm để làm việc.
 
4/ I am a regular overtime worker.
 
Tôi thường làm việc ngoài giờ.
 
5/ I’ll be getting home after midnight.
 
Sau nửa đêm chúng tôi mới có thể về nhà.
 
6/ We may have to pull an all-night to finish.
 
Chúng ta phải kéo dài cả đêm để làm cho xong.
 
7/ Let’s get it done even if we have to stay up all night.
 
Nếu phải thức suốt đêm chúng ta cũng phải làm cho xong.
 
8/ Do you get paid overtime?
 
Anh có được nhận tiền làm ngoài giờ không?
 
9/ I refuse to work overtime during the weekend.
 
Tôi từ chối làm việc ngoài giờ vào cuối tuần.
 
10/ Working extra hours must be tough.
 
Làm việc thêm giờ sẽ rất gay go.

 

Xem thêm:

Giao tiếp tiếng Anh công sở – Tập 57: Giúp đỡ người khác