Nội quy sinh hoạt của câu lạc bộ Tiếng Anh Enmota English Club

Đối tượng áp dụng: Tất cả thành viên tham gia CLB

  1. Thời gian:

– Cơ sở: Tối Thứ Bảy (19h00 – 21h30)

CLB sẽ thông báo nghỉ sinh hoạt trước 18h Thứ Bảy qua Gmail và Facebook nếu thời tiết xấu hoặc vì lý do khác.

  1. Thẻ thành viên:

Có 2 loại thẻ để lựa chọn: Thẻ 1 tháng 60.000 đồng và thẻ 3 tháng 150.000 đồng

Nếu tham gia theo buổi thì phí tham gia là 20.000/buổi

  1. Thông tin:
  • Các hoạt động của CLB cũng sẽ thường xuyên được gửi vào email của thành viên, đồng thời được cập nhật liên tục tại địa chỉ Facebook của CLB:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/135232987132313/?source=create_flow

  1. Cách thức đăng kí:
  • Buổi sinh hoạt đầu tiên là miễn phí.
  • Để tiếp tục tham gia CLB, các bạn cần đăng ký mua thẻ thành viên và đăng ký email, số điện thoại. CLB sẽ gửi bài học và chủ đề hàng tuần.
  • Trường hợp bạn có việc bận không thể tham gia sinh hoạt CLB từ 3 buổi trở lên, bạn có thể bảo lưu thẻ bằng những cách sau:

– Báo trực tiếp với bộ phận check-in vào buổi meeting bạn tham gia.

– Gọi điện trực tiếp cho BTC:

Trần Chung – 0167 6774432

Trâm Anh- 0167 2323036

  1. Số điện thoại liên hệ:

Trần Chung – 0167 6774432

Trâm Anh- 0167 2323036

Câu lạc bộ tiếng Anh Enmoat English Club
Câu lạc bộ tiếng Anh Enmoat English Club