Nguyên tắc dạy học tại Enmota English Center

Để đảm bảo mỗi buổi học đều hiệu quả nhất có thể, và để thực hiện được sứ mệnh của mình, trước khi dạy học, đội ngũ Giáo viên tại Enmota English Center luôn tìm cách trả lời 10 câu hỏi vàng sau:

Nguyên tắc dạy học tại Enmota English School
Nguyên tắc dạy học tại Enmota English Center