Bài luận Tiếng Anh về môi trường ngắn, dễ học

Bài luận Tiếng Anh về môi trường ngắn, dễ học dành cho những bạn mới học Tiếng Anh giao tiếp muốn thuyết trình hay tập viết luận về chủ đề môi trường tham khảo…

Bài luận Tiếng Anh về môi trường ngắn, dễ học

Môi trường là chủ đề rất được quan tâm trên toàn cầu, ô nhiễm môi trường dẫn đến dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết xấu, cực đoan … Vậy môi trường là một chủ đề rất hay được đề cập đến trong các bài thi viết luận, thuyết trình …

Viết bài luận Tiếng Anh về môi trường không hề khó vì có rất nhiều chủ đề liên quan cho các bạn lựa chọn: topic Tiếng Anh về ô nhiễm môi trường, chủ đề bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường bằng Tiếng Anh hay có thể viết về những việc làm nhỏ hàng ngày của bạn góp phần bảo vệ môi trường …

Sau đây Enmota English Center sẽ hướng dẫn bạn các bước để viết được một bài luận Tiếng Anh về môi trường ngắn mà vấn đầy đủ ý.

1. Các bước viết bài luận Tiếng Anh về môi trường

a. xác định chủ đề cụ thể và lập dàn ý

Đầu tiên các bạn cần chọn 1 chủ đề thật cụ thể, ví dụ như: chủ đề tái chế rác thải, hay giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng trôn cây xanh, hay chỉ đơn giản là cách phân loại rác sinh hoạt hàng ngày.

Mục đích chính của việc lập dàn ý là để phác thảo những ý tưởng của bạn về chủ đề môi trường trên giấy, các bạn nên viết tất cả các ý tưởng lóe lên trong đầu bạn về chủ đề đã xác định. Sau đó bạn xắp xếp chúng theo các phần mơt bài, thân bài kết bài. Đây là giai đoạn quan trọng giúp bài viết của bạn mạch lạc và hay nhất.

B. Viết câu chủ đề của bài luận

Câu chủ đề này truyền đạt với người đọc rằng bài luận này chính xác sẽ viết về vấn đề gì và tác giả sẽ nhấn mạnh vào điểm nào?

C. Viết mở bài (INTRODUCTION PARAGRAPH)

Bài luận Tiếng Anh về môi trường của bạn sẽ thật hoàn chỉnh khi có đủ mở bài và kết bài. Phần giới thiệu nhằm thu hút sự chú ý của người đọc và cho họ thấy được trọng tâm của bài luận đó là nói về môi trường.

Phần này các bạn chit cần viết 1 đến 2 câu là ok rồi nhé.

D. Viết phần thân của bài luận (BODY PARAGRAPHS)

Dựa và ý tưởng trong dàn ý bạn triển khai các ý lớn ra. Chú ý giữa các câu các bạn nên sử dụng các cụm từ, liên từ để cho bài văn liên kết và mạch lạc hơn. Nội dùng của các ý cần thể hiện và bổ xung cho chủ đề môi trường của bạn, tránh viết lan man dài dòng.

Ngoài ra bài luận Tiếng Anh về môi trường của bạn sẽ sinh động và được đánh giá cao hơn nếu có ví dụ cụ thể, việc lấy ví dụ cũng là một cách triển khai ý vô cùng hiệu quả, giúp bạn làm dài hơn bài viết của mình.

E. Kết luận (CONCLUSION PARAGRAPH)

Trong phần này, bạn có thể tổng hợp số điểm chính của bài luận Tiếng Anh về môi trường hoặc cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề của bài luận. Đoạn kết nên kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Hãy cố gắng tìm những cách kết luận độc đáo và ấn tượng.

Chú ý nho nhỏ: Trước khi bạn hoàn tất bài luận tiếng anh của mình, bạn cần đọc lại và suy nghĩ về thứ tự của các đoạn văn đã hợp lý chưa? Bạn có muốn sửa hay thêm gì vào bài làm của mình không? Và bước cuối cùng này để bạn xem lại các lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp để chắc chắn rằng bài luận không bị trừ điểm vì những lỗi sai không đáng có.

Xem thêm: 100 bài Tiếng Anh giao tiếp cơ bản -Bài 18: Environment (môi trường)

2. Một số bài luận Tiếng Anh về môi trường mẫu

Bài luận Tiếng Anh về môi trường ngắn, dễ học

Bài mẫu 1Dịch

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life.

An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways.

It is very important to save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

Bài mẫu 2Dịch

An environment is everything which surrounds us naturally and affects our daily lives on the earth. Everything comes under an environment, the air which we breathe every moment, the water which we use for our daily routine, plants, animals and other living things, etc around us. An environment is called healthy environment when the natural cycle goes side by side without any disturbance. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally which ruins the human lives.

Now, in the era of advance living standard of the human being, our environment is getting affected to a great extent by the means of air pollution, noise pollution, deforestation, water pollution, soil pollution, acid rain and other dangerous disasters created by the human beings through technological advancement. Therefore, we all must take an oath together to protect our natural environment to keep it safe as usual forever.

Môi trường là tất cả mọi thứ bao quanh chúng ta một cách tự nhiên và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta trên Trái đất. Tất cả mọi thứ đều thuộc môi trường, không khí mà chúng ta hít thở từng giây từng phút, nước để chúng ta sử dụng cho cuộc sống hàng ngày, cho cây cối, các loài vật và những hoạt động sống khác,…vv xung quanh chúng ta. Một môi trường được gọi là lành mạnh khi chu kỳ tự nhiên phát triển cùng nhau mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào.Bất kỳ loại xáo trộn nào trong sự cân bằng của tự nhiên đều hoàn toàn ảnh hưởng tới môi trường và phá hỏng cuộc sống của con người.

Hiện nay, trong thời đại tiêu chuẩn sống ngày càng phát triển của con người, môi trường sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng ở quy mô lớn bởi ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, nạn phá rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, mưa a – xít, và những thảm họa nguy hiểm khác được tạo ra bởi con người thông qua sự tiến bộ của công nghệ. Vì vậy, tất cả chúng ta đều phải cam kết cùng nhau để bảo vệ môi trường tự nhiên được an toàn như vốn có.

Chúc các bạn học tốt và đừng quên cập nhật các bài học Tiếng Anh trên thư viện Enmota hàng ngày nhé 😉