Quy định học viên khi tham gia khóa học bất kỳ tại Enmota English

Để giúp học viên có môi trường học tập tốt nhất và đạt mục tiêu đã đặt ra ở đầu khóa, khi tham gia khóa Tiếng Anh Giao Tiếp bất kỳ tại Enmota English, học viên buộc cam kết tuân thủ mọi quy định sau:

1. Quy định về việc tham gia khóa học

1.1. Học viên cần đi học đúng giờ, đầy đủ (Nếu một học viên nghỉ quá 3 buổi học không phép sẽ không được tham gia các buổi học tiếp theo).

1.2. Học viên cần hoàn thành mọi bài tập được giao đúng hạn và đúng quy cách giáo viên yêu cầu (Nếu học viên không hoàn thành quá 5 đơn vị bài tập được giao, sẽ không được tham gia các buổi học tiếp theo).

1.3. Nếu nghỉ học, học viên vui lòng nhắn tin cho companion chính phụ trách lớp. Bạn hỗ trợ của trung tâm sẽ gửi cho bạn lịch học bù, nội dung bài tập hoặc bài luyện phản xạ của buổi học tiếp.

1.4. Học viên được bảo lưu khóa học 1 lần trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục theo khóa học đã đăng ký nếu học dưới 10 buổi và được sự đồng ý của giáo viên phụ trách lớp. Quyền lợi và trách nhiệm của học viên bảo lưu xem tại mục 2.

1.5. Học viên được chuyển đổi giữa các khóa học 1 lần, 1 lần chuyển đổi tính là 1 lần bảo lưu.

1.6. Trung tâm cam kết hoàn trả 200% học phí nếu học viên đi học đầy đủ, hoàn thành tất cả các bạn tập được giao mà không tiến bộ khi kết thúc khóa học.

1.7. Học viên không được chuyển nhượng, rút học phí với bất cứ lý do nào.

2. Quy định học viên bảo lưu

Học viên được bảo lưu khóa học 1 lần trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục theo khóa học đã đăng ký nếu học dưới 10 buổi và được sự đồng ý của giáo viên phụ trách lớp. Khi bảo lưu thành công, học viên được hỗ trợ học lại khóa học đã đăng ký với quyền lợi và trách nhiệm sau:

2.1. Quyền lợi

– Học phí: Học viên bảo lưu khi đăng ký học lại lần 2 được học lại từ đầu và nộp phí quản lý bằng số tiền ưu đãi đã được nhận ở khóa học trước (nếu có). Ví dụ:

  • Học viên được học bổng toàn phần 100%, khi bảo lưu thành công và đăng ký học lại lần 2 phải nộp phí quản lý là 100% học phí khóa học
  • Học viên được ưu đãi giảm 1.000.000Đ, khi bảo lưu thành công và đăng ký học lại lần 2 phải nộp phí quản lý là 1.000.000Đ

– Trong trường hợp giáo trình và tài liệu học đã được cập nhật, học viên phải mua tài liệu mới.

– Thời hạn bảo lưu: Học viên được bảo lưu trong vòng 6 tháng.

2.2. Trách nhiệm:

– Học viên bảo lưu đăng ký học lại không được phép bảo lưu.

– Học viên phải cam kết đi học đầy đủ và hoàn thành tất cả bài tập được giao.

2.3. Hình thức xử lý vi phạm

– Vi phạm lần 1: phạt gấp đôi so với các học viên khác.

– Vi phạm lần 2: (Kể cả trong trường hợp không cùng một lỗi),học viên buộc thôi học.

3. Quy định học viên học lại

Cựu học viên được đăng ký học lại khóa học đã theo học trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc với quyền lợi và trách nhiệm sau:

3.1. Quyền lợi:

Chương trình học được cập nhật 2 – 6 tháng 1 lần, các bạn cựu học viên đăng ký học lại vẫn được học rất nhiều kiến thức mới. Các bạn chỉ cần nộp phí quản lý như sau:

  • Trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc khóa học, học viên đăng ký học lại lần 2 được hỗ trợ học phí, chỉ cần nộp 500.000Đ phí quản lý.
  • Sau khi kết thúc khóa học từ 6 tháng trở lên, học viên đăng ký học lại lần 2 được hỗ trợ học phí, chỉ cần nộp 1.000.000Đ phí quản lý. Vì chương trình học được cập nhật mới liên tục hàng tháng, do đó các bạn đăng ký học lại sau 6 tháng sẽ được học thêm nhiều kiến thức mới.
  • Quan trọng hơn cả, trung tâm khuyến khích học viên đi học lại càng sớm càng tốt. Vì sau 6 tháng là đã quên nhiều kiến thức rồi.

3.2. Trách nhiệm:

– Học viên cần đi học đúng giờ, đầy đủ. Nếu nghỉ học quá 3 buổi sẽ không được tham gia các buổi học tiếp theo và không được nhận lại tiền đặt cọc.

– Học viên cần hoàn thành mọi bài tập được giao đúng hạn và đúng quy cách giáo viên yêu cầu. Nếu học viên không hoàn thành quá 5 đơn vị bài tập được giao sẽ không được tham gia các buổi học tiếp theo và không được nhận lại tiền đặt cọc.

3.3. Hình thức xử lý vi phạm

– Vi phạm lần 1: phạt gấp đôi so với các học viên khác.

– Vi phạm lần 2: (Kể cả trong trường hợp không cùng một lỗi), học viên buộc thôi học.

*Số tiền đặt cọc học viên không được nhận lại sẽ được bổ sung vào Quỹ Từ Thiện tại Enmota English.

4. Học viên chỉ được học tối đa 2 lần/1 khóa học

Nếu học viên đã bảo lưu học lại hoặc đăng ký học lại lần 2, khi đăng ký học lại khóa học đó lần thứ 3 buộc phải hoàn thành đầy đủ học phí như học viên mới.