Cấu trúc của cụm từ và mệnh đề chỉ lí do trong tiếng Anh

Tiếng Anh có rất nhiều các cụm từ và mệnh đề được sử dụng với các chức năng khác nhau. Vì thế nếu không nắm được cấu trúc cũng như chức năng của chúng bạn sẽ dễ phạm sai sót và gây ra nhầm lẫn rất lớn trong giao tiếp cũng như trong thi cử.

Cùng Enmota English tìm hiểu cấu trúc của cụm từ và mệnh đề chỉ lí do trong tiếng Anh để vận dụng dễ dàng hơn nhé.

1.Cụm từ chỉ lý do (Phrases of reason)

Cụm từ chỉ lý do thường được bắt đầu bằng các giới từ because of, due to hoặc owing to

Because of/ due to/ owing to + noun/pronoun/gerund phrase

Ex: The students arrived late because of/ due to the traffic jam.
       We were there because of him

       She stayed at home because of feeling unwell.

2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do (Adverbial clauses of reason)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là một mệnh đề phụ chỉ lý do hoặc nguyên nhân của hành động được nêu trong mệnh đề chính. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thường được nối với mệnh đề chính bằng các liên từ because, since, as (lưu ý since và as thường đặt ở đầu câu).

Because/Since/As + S + V

Ex: He came ten minutes late because he missed the first bus.
      Since/ As he missed the first bus, he came ten minutes late.
      She was worried because it started to rain
      They didn’t take part in the trip because it started to rain.

Khi đổi từ mệnh đề sang cụm từ, nếu 2 chủ ngữ giống nhau ta có thể dùng Gerund phrase.
Ex: She stayed at home because she was sick.
=> She stayed at home because of being sick.

Đăng kí học thử ngay khóa NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ cuối cùng của năm. Chúc các bạn học tập hiệu quả!