Tiếng Anh phỏng vấn xin việc – Tập 14: Câu hỏi cho ứng viên

Tập 14: Câu hỏi cho ứng viên

Trong buổi phỏng vấn ngoài thời gian nhà tuyển dụng đặt câu hỏi cho bạn thì bạn cũng nên đặt lại câu hỏi về công việc mình chuẩn bị làm nhé. Bạn đừng nghĩ đặt lại câu hỏi cho tuyển dụng thì họ sẽ đánh giá không tốt về bạn, sự thật là ngược lại đấy vì khi bạn đặt câu hỏi về công việc các nhà tuyển dụng có thể thấy được bạn quan tâm đến công việc và lắng nghe đến lời họ nói với bạn.

part 1: Question for Candidate

A: Any questions about the job?
Anh có hỏi gì về việc làm này không?
 
B: Yes, madam. When will I know if I have the job?
Thưa bà, có ạ. Khi nào tôi sẽ biết là tôi nhận được việc làm này hay không ạ?
 
A: We should know whom we want to hire by next Monday if we decide
Chúng tôi cần biết chúng tôi muốn thuê ai trước , thứ 2 tới nếu chúng tôi quyết định được
 
B: How many staffs are there in your department?
Trong phòng của ông có bao nhiêu nhân viên?
 
A: About fifty people
Khoảng 50 người
 
B: Is the job full-time or part-time?
Việc làm này là toàn thời gian hay bán thời gian ?
 
A: Full-time
Toàn thời gian
 
B: What are the hours?
Giờ làm việc thì thế nào?
 
A: We work a five-day a week, from 8 to 4 with an hour for lunch
Chúng tôi làm việc 1 tuần 5 ngày, từ 8h đến 4h, có 1 giờ để ăn trưa
 
B: Is there over time?
Có phải làm thêm ngoài giờ không ạ?
 
A: Sometimes, but not often
Thỉnh thoảng thôi chứ không thường xuyên lắm
 
B: By the way, will there any chances I might work abroad in the future?
À này, có cơ hội nào tôi có thể làm việc ở nước ngoài trong tương lai không ạ?
 
A: Yes, if you do well,
Có chứ, nếu anh làm tốt
 
A: you will have a good chance to be transferred overseas
Anh sẽ có cơ hội tốt được thuyên chuyển ra nước ngoài
 
B: I have no question, thank you
Tôi không có câu hỏi nào, cảm ơn ông

part 2: hội thoại “ngoài lề”

1/ Can you work anywhere in the world?
Anh có thể làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới không?
 
A: Yes, I can. I have always wanted to work abroad as a mechanical engineer like my father did. My father worked in Germany, Mexico, Singapore, and China. I can work anywhere in the world and contribute to your company with my engineering skills
Dạ, tôi có thể. Trước nay tôi luôn muốn làm việc ở nước ngoài, làm kĩ sư cơ kí giống cha tôi trước đây. Cha tôi đã làm việc ở Đức, Mexico, Singapore, Trung Quốc. Tôi có thể làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới và được đóng góp các kĩ năng về kĩ thuật của mình cho công ty ông
 
2/ Do you have any questions?
Anh có câu hỏi nào không?
 
A: Yes, I do. How often would my performance be reviewed?
Dạ, có Cách bao lâu thành tích làm việc của tôi được xem xét 1 lần?
 
B: Yes, how frequently do you relocate professional employees?
Dạ có, cách bao lâu các ông thuyên chuyển các nhân viên có chuyên môn 1 lần?