Phân biệt cấu trúc ngữ pháp “whether …or” và “Whether …or not”

[Whether… or not hay Whether…or ???]

Cấu trúc “whether or not/ whether … or not” được sử dụng rất phổ biến . Đôi khi chúng ta vẫn mơ hồ về cách dùng. Mình cùng Enmota English check lại nhé!

1. “whether or not/ whether … or not”

được sử dụng để đề cập tới thông tin mang tính trái chiều.

–> whether or not + mệnh đề Hoặc whether + mệnh đề + or not

E.g. People have different views about whether or not governments should help senior citizens.

(Mọi người có quan điểm khác nhau về việc liệu có hay không chính phủ nên giúp đỡ những người cao tuổi)

(senior citizens = elderly people: người già, người cao tuổi)

E.g People have different views about whether tourists from overseas should be charged more than local residents or not.

–> People have different views about… là môt cụm rất hay dành cho dạng văn tranh cãi nhé.

2. “whether … or”

được sử dụng để đưa ra 2 sự lựa chọn hoặc sự thay thế.

E.g. I can’t decide whether to paint the wall white or red

(Tôi không thể quyết định được là liệu nên sơn tường màu trắng hay màu đỏ)

E.g. She didn’t know whether he was laughing or crying.

–> Câu hỏi đặt ra là: Tại sao ở ví dụ sơn tường kia của mình sau whether + to verb, còn ví dụ phía dưới là whether + mệnh đề?

–> Câu trả lời là: phụ thuộc vào chủ ngữ các em nhé.

“I can’t decide whether to paint the wall white or red”
= I can’t decide whether I’ll paint the wall white or red (cùng Subject, có thể lược bỏ –> whether to verb. )

Chúc các bạn học tốt ^^

Xem thêm các kiến thức ngữ pháp hay tại Thư viện các bài học ngữ pháp nha các bạn!