Tôi MẤT GỐC có học tiếng Anh giao tiếp được không?
Làm sao biết tôi nên đăng ký khóa học nào trong 3 khóa học: ZERO, MOIMOM & BELIEVE?
Tại Enmota English Center sinh viên có được giảm học phí không?
Enmota English Center có phân loại học viên theo độ tuổi?
Tại Enmota English Center có được bảo lưu, chuyển nhượng khóa học hay rút học phí không?
Nếu có việc đột xuất phải nghỉ 1, 2 buổi, tôi có được học bù?
Để theo học tại Enmota English Center tôi cần cam kết gì?
Sau khi đăng ký khóa học, tôi có chắc chắn được nhận vào lớp không?
Quy định về nộp học phí
Vì sao tôi không nhận được email thông báo mật khẩu của LENGUYET.VN?
Hướng dẫn lấy tài khoản gửi bài ghi âm
Phương thức hoàn thành học phí tại Enmota English Center