Cấu trúc Be Going To, Be About To dùng để làm gì?

Cấu trúc Be Going To, Be About To đùng để diễn tả các hành động sắp sửa xảy ra trong tương lai, cùng Enmota English Center tìm hiểu xem cách sử dụng và so sánh xem 2 cấu trúc này khác nhau ở điểm nào nhé 🙂

Cấu trúc Be going to, Be about to

1.Cấu trúc Be Going To

Công thức sử dụng là:

(BE) GOING TO + V (nguyên mẫu) + O

Mẫu câu này diễn tả những hoạt động sắp xảy ra trong một thời gian ngắn sắp tới. Xác suất xảy ra của sự việc là 100%

Ví dụ:

  • I am going to leave for work. Tôi sắp đi làm đây.
  • What is he going to do? Anh ta sắp làm gì thế?
  • Are you going to travel to Vũng Tàu City? _ Yes, I am. Bạn sắp đi đến Thành phố Vũng Tàu phải không? _ Vâng, phải.

2.Cấu trúc Be About To

Công thức sử dụng là:

(BE) ABOUT TO + V (nguyên mẫu) + O

Mẫu cấu be about to  dùng tương tự như mẫu câu “(BE) GOING TO + V + O”. Xác suất xảy ra của sự việc cũng là 100%.

VD: They are about to finish building this park. Họ sắp xây xong cái công viên này.

Chúc các bạn học tốt !!!

Các bạn có thể xem thêm các bài học khác tại Thư viện các bài học Tiếng Anh của Enmota English Center nha ^^